Vés al contingut
Fallecer en el extranjero

Defunció a l’estranger: què cal fer en aquests casos?

La defunció d’un familiar a l’estranger és una situació emocionalment difícil per a les famílies, i que es pot complicar administrativament si no es té clar com s’ha de gestionar. Fer els tràmits necessaris de manera ràpida i efectiva és imprescindible perquè l’experiència no sigui gaire traumàtica, per això hem elaborat una guia breu pas a pas sobre com cal procedir en cas d’una defunció a l’estranger.

Primers passos després d’una defunció a l’estranger

Saber els primers passos que cal seguir per a repatriar un espanyol que ha faltat a l’estranger és fonamental per a poder iniciar els tràmits necessaris i facilitar la resta de gestions que vindran després.

Contactar amb l’ambaixada o el consolat

El primer pas en cas d’una defunció a l’estranger d’una persona pròxima és posar-se en contacte amb l’ambaixada o el consolat del país d’origen del difunt, ja que aquestes institucions poden proporcionar assistència i orientació sobre els procediments legals i administratius necessaris.

Per mitjà d’aquestes oficines es pot obtenir un certificat de defunció local, necessari per a tots els tràmits posteriors, a més de rebre suport oficial en la repatriació del cos o de les despulles del difunt i també en la coordinació amb les autoritats locals a fi de garantir que tots els passos es compleixen de manera adequada.

Notificar les autoritats locals

També cal contactar amb les autoritats locals del país on ha tingut lloc la defunció. El més efectiu és informar tant la policia local de la zona com l’oficina de registre civil del país on ha tingut lloc el decés, ja que són els organismes que emetran el certificat de defunció necessari per a tots els tràmits que caldrà fer més endavant.

Aquest document ha d’estar en l’idioma local i potser també caldrà traduir-lo oficialment a l’idioma del país d’origen del difunt.

Informar la família i els amics

Després d’haver contactat amb les autoritats locals i amb l’ambaixada del país, és important informar la família i els amics de la persona difunta. Es tracta d’un pas complicat emocionalment, però indispensable perquè totes les persones pròximes estiguin al corrent de la situació i puguin oferir suport o rebre’n.

Si et preguntes què passa si un estranger mor en un altre país, per exemple aquí a Espanya, els tràmits seran pràcticament els mateixos en la resta de casos.

Documents necessaris i procediments legals

La repatriació d’una persona difunta a l’estranger requereix obtenir una sèrie de documents i procediments legals bàsics a l’hora d’assegurar que tot el procés sigui tan ràpid i satisfactori com es pugui.

Certificat de defunció

El certificat de defunció, com ja hem avançat unes línies més amunt, és el primer document que han d’expedir les autoritats locals del país on ha tingut lloc la defunció, i ha d’incloure dades com el nom, la data, el lloc i la causa de la defunció.

És important insistir que s’han de proporcionar diverses còpies certificades d’aquest document, ja que es faran servir per a nombrosos tràmits, com ara la repatriació de la persona difunta.

Com hem dit, pot ser necessari traduir el certificat i autenticar-lo davant el Ministeri d’Afers Exteriors del país on ha ocorregut la defunció.

Passaport i document d’identitat del difunt

Per als tràmits de repatriació cal proporcionar el passaport i qualsevol altre document d’identitat del difunt, com ara el DNI o el carnet de conduir. Tots dos documents són fonamentals per a confirmar la seva identitat i per a gestionar la cancel·lació del passaport.

En aquest cas, el més aconsellable és contactar amb l’ambaixada o el consolat corresponent a fi d’obtenir orientació sobre els passos que cal seguir per a la cancel·lació, com també per a fer qualsevol altre tràmit que estigui relacionat amb els documents d’identitat de la persona difunta.

Permisos i autoritzacions per al trasllat de cendres

Si s’opta per la cremació i el trasllat de les cendres, cal aconseguir alguns documents més.

  • Certificat de cremació.
  • Permís de trasllat.
  • Carta de la funerària que confirmi que les cendres no presenten cap risc sanitari.

També és important contactar amb la companyia aèria per a assegurar-se de complir els seus requisits específics per al transport de cendres, ja que alguns països i línies aèries tenen regulacions molt estrictes a l’hora de viatjar amb cendres.

Documentació addicional segons el país de defunció

Els requisits documentals addicionals poden variar segons el país on hagi tingut lloc la defunció.

Per exemple, alguns països requereixen una declaració sanitària que confirmi que la mort no l’ha causat cap malaltia contagiosa, mentre que d’altres poden requerir un permís de les autoritats locals per a traslladar el cos o les cendres.

En aquest cas, és molt important consultar el consolat del país d’origen i la funerària local que s’estigui encarregant del difunt per a assegurar-se que es compleixen tots els requisits específics del país on ha ocorregut el decés.

Opcions de repatriació del cos o les cendres

Quan una defunció té lloc a l’estranger, hi ha dues opcions principals: el trasllat del cos o la cremació i enviar-ne les cendres posteriorment. L’elecció dependrà de les preferències de la família i del desig exprés del difunt si ho ha manifestat abans de la mort.

Trasllat del cos

Traslladar el cos consisteix a transportar la persona difunta des del país on ha mort fins al seu país d’origen. Aquest procés requereix l’obtenció de diversos documents, com ara el certificat de defunció, un certificat d’embalsamament i els permisos de trasllat.

Un cop a Espanya, cal notificar-ne l’arribada a les autoritats locals i obtenir un certificat de no necessitat d’autòpsia per a procedir amb el funeral. Cal assegurar-se de triar una funerària a Espanya que faciliti tots aquests tràmits i s’encarregui de tota la logística del transport.

Cremació i enviament de cendres

Cremar el cos i enviar-ne les cendres és una opció més senzilla i econòmica. El procés implica incinerar el cos al país de defunció i després enviar-ne les cendres a Espanya per mitjà d’un servei de trasllat de cendres certificat i professional.

Per a fer-ho, cal disposar del certificat de defunció, el certificat de cremació i, en alguns casos, un permís especial per al transport de cendres. També es pot sol·licitar els dies per defunció d’un familiar a l’estranger i acompanyar l’urna, ja que les cendres es poden transportar com a equipatge de mà en la majoria de les línies aèries, però el més convenient és fer-ne una consulta específica a la línia amb què es viatjarà. En arribar a Espanya, caldrà completar els formularis duaners corresponents.

Tot això garantirà que la repatriació de la persona estimada es fa sense contratemps i permetrà a la família centrar-se en el procés de dol sense maldecaps afegits.